Utskriftsvennlig versjon

Rutinar i oppseiingsperioden

Når ein tilsett seier opp stillinga si, skal dei innen siste arbeidsdag ferdigstille alle dokument som dei har under arbeid. Innkomne dokumet som ikkje er behandla, må overførast til annan sakshandsbehandlar for vidare saksbehandling. Arkivet må få melding om saker som er ferdig behandla, for å få saka avslutta både i ePhorte og fysisk i papirarkivet. Den tilsette og leiar på avdelinga har ansvar for at dette blir følgt opp.

Laster...