Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Politisk organisering

Kommunestyret er kommunen sitt øvste styrande organ med 35 representantar.

Fjell kommune vedtok i 2003 å organisere den politiske verksemda etter ein komitemodell, sjå den politiske organisasjonsstrukturen. Det inneber ein 'flat' politisk struktur med to komitear, komite for drift og forvaltning og komite for plan og utvikling, som saman med kommunestyret utgjer hovudlinjene i den politiske strukturen. Formannskapet er også ein del av den politiske strukturen innanfor dei lovpålagte oppgåvene, og har i tillegg fått utvida ansvar på overordna område i forvaltninga.

Ordførar

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar kommunestyre og formannskap. Ordføraren representerer kommunen i dei fleste samanhengar og har hovudansvaret for kontakt med media.

Laster...